Siit leiate viited teiste riikide tarbijaveebide materjalidele, mis on mõeldud koolides kasutamiseks.  

  • Suurbritannia finantshariduse organisatsiooni Pfeg (Personal Finance Education Group) õppematerjalid. Materjalid on jagatud vanuserühmade kaupa. Teemad: eelarve koostamine, igapäevased elamiskulud, säästmine, laenud, finantsriskid, rahaprobleemide lahendamine, eetika ja raha jne.

     Pfegi õppematerjalid
     
  • Austraalia tarbijaveebi Moneysmart õpetajale ja lapsevanemale mõeldud materjalid. Sobivaimate materjalide leidmisel aitab otsing, mis võimaldab otsida vanuserühma, õppeaine ja õppematerjali liigi (video, väljatrükitav materjal, veebipõhine materjal jne) järgi.

     Moneysmart õppematerjalid.