Swedbanki Eraisikute Rahaasjade Teabekeskus korraldas 2010. ja 2011. aastal õppematerjalide konkursi "Rikas elu".  Siit leiate konkurssidel I–III koha saanud tööd. 
 

2011. aasta konkursi võidutööd 

 • Suurim majandusülesannete kogu. Konkursi I preemia. Autorid Tartu Ülikooli tudengid Kaspar Märtens ja Tanel Pärnamaa.

   Suurim_majandusulesannete_kogu_juhend_opetajale
   Suurim_majandusulesannete_kogu_esitlus
   

  Õppematerjal selgitab eluliste näidete varal protsentarvutuse põhimõtteid: hindade järjestikusi muutuseid, netopalga ja käibemaksu arvutamist. Praktikat saab kinnistada interaktiivses protsentülesannete programmis, kus näeb ka lahenduskäiku ja õigete vastuste arvu. Materjali saab kasutada matemaatika, majanduse tunnis.
   

 • Riskid ja kindlustus. Konkursi II preemia. Autorid Tallinna Reaalkooli geograafia- ja majandusõpetaja Ene Saar ja TIIB Kindlustusmaakler OÜ maakler Vallo Saar.

   Riskid_ja_kindlustus

  Eluliste näidisjuhtumitega õppematerjali riskidest ja kindlustusest saab kasutada majandusõpetuse või ühiskonnaõpetuse tunnis, samuti on materjal lõimitav geograafia, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ainetega. Hea abimaterjal ka klassiõpetajale ekskursiooni planeerimisel välisriiki, et noored ise võiksid hinnata kindlustuspakkumise sisu ja eesmärke.
   
 • Situatsioonipank. Konkursi III-V preemia. Autor Rakvere Gümnaasiumi õpetaja Reet Bobõlski. 

   Situatsioonipank

  Eluliste ja mänguliste situatsiooniülesannete kogu, mis aitab õpilastel seostada teoreetilised teadmised praktilise olukorraga. Ülesanded arendavad ka õpilaste suhtlemis- ja argumenteerimisoskusi. Ülesandeid sobib kasutada majanduse ja ühiskonnaõpetuse tundides, kuid ka teistes tundides.
   
 • Minu rikas elu. Konkursi III-V preemia. Autor Kiili Gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse õpetaja Riina Raja.

   Minu_rikas_elu

  Ülesandekogu suunab õpilasi mõtlema tulevikurollidele. Käsitlemist leiavad eraisiku rahanduse põhialused - raha ja tulud, vajadused ja majanduslikud võimalused erinevatel eluetappidel, eesmärkide seadmine ja pere-eelarve planeerimine, laenamine, säästmine, pension. Ülesandeid saab kasutada ühiskonnaõpetuse, majanduse tundides.
   
 • 9 ülesannet. Konkursi III-V preemia. Autorid Tartu Ülikooli tudengid Anu Olvik ja Marcus Jürison.

   9_ylesannet

  Eluliste ülesannete kogu aitab õpilasel mõtestada lahti olulisemaid väärtusi ning vaadata ühiskondlikke, majanduslikke ja sotsiaalseid protsesse laiemalt. Ülesanded sobivad kasutamiseks ühiskonnaõpetuse, majanduse tundides, samuti geograafias ja karjääriõpetuses.

2010. aasta konkursi võidutööd

 • Pere toimetulek ja eelarve. Konkursi I preemia. Autor Kiili Gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse õpetaja Riina Raja.

   Pere toimetulek - juhend õpetajale
   Pere eelarve situatsioonid
   Pere eelarve tabel
   Õpilase tööleht

  Rühmatöö ja rollimäng, kus õpilased saavad kehastuda pereks ja langetada majanduslikke otsuseid toimetulekuks. Õpilastele antud eluline juhtum, olgu selleks töö kaotamine, haigus või autoremont õpetab eelarve kohandamist muutustele ja innustab otsima lahendusi. Kodutöödesse kaasatakse ka lapsevanemaid. Metoodiliselt mitmekülgne õppematerjal, mida  iseloomustab eluline ja praktiline lähenemine, mis ei vaja ilmtingimata arvuti kasutamist. 
 • Arukalt rikkaks. Konkursi II preemia. Autorid E.Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi eesti keele õpetaja Tiina Sudi ja majandusõpetuse õpetaja Helle Kiviselg.
    
   Arukalt rikkaks  

  Tarbijaveebi www.minuraha.ee põhjal koostatud metoodiline materjal suunab õpilasi otsustama enda ja pere tulude ja kulude üle. Erinevad situatsioonid kaalutakse majanduslikult läbi, eesmärgiga, näidata tänaste otsuste mõju pere heaolule ka viia aasta pärast. Materjal sisaldab mitmeid metoodilisi võtteid, mis õpilastele ka loovuseks ruumi jätavad.
   
 • Miks mu palk nii väike on? Konkursi III preemia. Autor TÜ matemaatilise statistika I kursuse tudeng Tanel Pärnamaa.

   Kaaskiri
   Brutopalgast netopalk
   Palk tööandja seisukohalt

  Ebatraditsiooniliste võtete ja lõbusate piltide- numbrite abil selgitatakse bruto- ja netopalga arvutamist töötaja seisukohast ja kõrvutatakse seda tööandja kulutustega töötajate palkade arvestamisel. Tore leid on arvutimängulik võrdlus Barutost, kes võitluses kaotab energiat nagu väljaarvutatud brutopalk kahaneb mitmesuguste maksude tõttu netopalgaks.

NB! Materjalide sisulise korrektsuse eest vastutab konkreetse materjali koostaja. Autoriõigused kuuluvad materjalide koostajatele.